Rezidencie

Priestor na tvorivú prácu umelcov v špecifickom prostredí stredoslovenského vidieka. Podporujeme vznik nových diel, ale aj rozvíjanie či finalizáciu vlastných umeleckých projektov prevažne z oblasti vizuálneho umenia, architektúry a dizajnu. Umelci a umelkyne často aktívne spoluvytvárajú prostredie a infraštruktúru periférneho kultúrneho centra Škôlka, verejného priestoru v obci aj v okolitej krajine, ich diela sa stávajú miestotvorným prvkom. Je pre nás dôležité, aby bol súčasťou rezidencie autorský honorár, ubytovanie, technická podpora a zázemie pre tvorbu. Pokojné prostredie vidieka zase ponúka priestor pre nerušenú prácu, ale aj odpočinok, sebareflexiu, či sebarozvoj. 

  • Guča architektúry: druhý ročník rezidencie – ohnisko na amfiteátri a iné nápady pre exteriér Škôlky

    Guča architektúry: druhý ročník rezidencie – ohnisko na amfiteátri a iné nápady pre exteriér Škôlky

    Guča architektúry je voľné zoskupenie architektov v zložení Simona Kolimárová, Matej Fekiač a Peter Čurlej. Oslovili sme ich s ponukou trojročnej participácie na našom formáte Dielňa architektúry a dizajnu formou mesačných rezidencií členov ich ateliéru, aby sme spoločne identifikovali a riešili konkrétne situácie/potreby vyplývajúce z viacerých okruhov „tém“, ktoré dlhodobo ako celok vytvárame. Konkretizovali sme tieto okruhy ako: exteriér – krajinná…

  • Guča architektúry:Fokus na Kunstdorf Dúbravica – analýza,reflexia,databáza…realizácie

    Guča architektúry:Fokus na Kunstdorf Dúbravica – analýza,reflexia,databáza…realizácie

    Guča architektúry je voľné zoskupenie architektov v zložení Simona Kolimárová, Matej Fekiač a Peter Čurlej. Oslovili sme ich s ponukou trojročnej participácie na našom formáte Dielňa architektúry a dizajnu formou mesačných rezidencií členov ich ateliéru, aby sme spoločne identifikovali a riešili konkrétne situácie/potreby vyplývajúce z viacerých okruhov „tém“, ktoré dlhodobo ako celok vytvárame. Konkretizovali sme tieto okruhy ako: exteriér – krajinná…