Rezidencie

Priestor na tvorivú prácu umelcov v špecifickom prostredí stredoslovenského vidieka. Podporujeme vznik nových diel, ale aj rozvíjanie či finalizáciu vlastných umeleckých projektov prevažne z oblasti vizuálneho umenia, architektúry a dizajnu. Umelci a umelkyne často aktívne spoluvytvárajú prostredie a infraštruktúru periférneho kultúrneho centra Škôlka, verejného priestoru v obci aj v okolitej krajine, ich diela sa stávajú miestotvorným prvkom. Je pre nás dôležité, aby bol súčasťou rezidencie autorský honorár, ubytovanie, technická podpora a zázemie pre tvorbu. Pokojné prostredie vidieka zase ponúka priestor pre nerušenú prácu, ale aj odpočinok, sebareflexiu, či sebarozvoj. 

  • Jednota č. 4 Matej Fabian: Clash of Civilisations

    Jednota č. 4
    Matej Fabian: Clash of Civilisations

    Projekt Jednota vytvára podmienky na vznik veľkoformátovej site specific realizácie na plátno (na ráme) s rozmermi 4 × 10 m, ktorá je následne dlhodobo vystavená na stene budovy miestnych potravín Jednota v historickom centre obce Dúbravica, na Podpoľaní…

    /