Rezidencie

Priestor na tvorivú prácu umelcov v špecifickom prostredí stredoslovenského vidieka. Podporujeme vznik nových diel, ale aj rozvíjanie či finalizáciu vlastných umeleckých projektov prevažne z oblasti vizuálneho umenia, architektúry a dizajnu. Umelci a umelkyne často aktívne spoluvytvárajú prostredie a infraštruktúru periférneho kultúrneho centra Škôlka, verejného priestoru v obci aj v okolitej krajine, ich diela sa stávajú miestotvorným prvkom. Je pre nás dôležité, aby bol súčasťou rezidencie autorský honorár, ubytovanie, technická podpora a zázemie pre tvorbu. Pokojné prostredie vidieka zase ponúka priestor pre nerušenú prácu, ale aj odpočinok, sebareflexiu, či sebarozvoj.