Guča architektúry: druhý ročník rezidencie – ohnisko na amfiteátri a iné nápady pre exteriér Škôlky

O REZIDENCII

Guča architektúry je voľné zoskupenie architektov v zložení Simona Kolimárová, Matej Fekiač a Peter Čurlej. Oslovili sme ich s ponukou trojročnej participácie na našom formáte Dielňa architektúry a dizajnu formou mesačných rezidencií členov ich ateliéru, aby sme primárne spoločne identifikovali a na základe toho riešili konkrétne situácie/potreby vyplývajúce z viacerých okruhov „tém“, ktoré dlhodobo ako celok vytvárame. Konkretizovali sme tieto okruhy ako: exteriér – krajinná galéria, exteriér – areál Škôlky, interiér – kultúrne centrum Škôlka.

Dohodli sme sa že v prvom rok bude najprv cieľom ich rezidencie analýza, identifikácia problémov v priestore Kunstdorfu – experimentálneho laboratória súčasnej kultúry na vidieku. Násladne spoločne spracujeme databázu návrhov, riešení a nápadov, z ktorých budeme v nasledujúcich rokoch čerpať, realizovať.

Komplexnú správu o zámeroch a výstupoch z prvého roku ich rezidencie spísala Simona Kolimárová v článku: Fokus – Kunstdorf Dúbravica

Druhý ročník ich rezidencie sme teda už nadviazali na minuloročné skúsenosti a úvahy a zamerali sa primárne na záhradný amfiteáter – vymýšľanie a prípravu na postupné dobudovanie jeho základnej infraštruktúry – sedenie, ohnisko, cestičky, elektroinštalácia a osvetlenie, či napríklad aj prestrešenie pódia. Stihli sme tiež rozpracovať niekoľko nápadov pre vstupný priestor do areálu Škôlky – periférneho kultúrneho centra.

Ešte pred letnou sezónou sa nám podarilo zrealizovať aj časť sedenia vo vrchnej časti amfiteátra, kde sa nachádza aj hojne využívané ohnisko, ktoré sme teda počas leta už v spokojnosti využívali.

gALéRIA

Autor fotografií: Andrej Poliak, skice a vizualizácie: Guča


Podpora

Umeleckú rezidenciu z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia, ako súčasť programu Laboratória súčasnej kultúry na vidieku.