Vyberme sa za dielami:
Kultúrna dedina a deti – 2022

O workshope

Od vstupu našej organizácie do budovy bývalej materskej školy v Dúbravici v roku 2016 realizujeme pre deti a ich rodičov tvorivé dielne, ktoré sú našou ponukou na vyplnenie ich voľného mimoškolského času. K vedeniu dielní pozývame lektorov (výtvarníkov a umelcov z rôznych oblastí), ktorí pre deti najmä od 4 rokov pripravujú zaujímavé a rôznorodé tvorivé dielne. Deti sa zoznamujú s rôznymi štruktúrami, materiálmi a výtvarnými technikami zábavnou formou, pričom si rozvíjajú jemnú motoriku.

V rámci projektu Vyberme sa za dielami / Kultúrna dedina a deti, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, organizujeme dielne tematický nadväzujúce na našu činnosť:

Pohyblivé obrázky / workshop animácie– workshop animácie pre rodiny s deťmi od 5 rokov

Tvorba v plenéri / Teplo, teplejšie… – workshop zameraný na sledovanie a zblížovanie sa s krajinou prostredníctvom kresby a modelovania

Kultúrna dedina a deti / Ochrancovia prírody – vytváranie vlastných masiek spojené s diskusiou o ich ochrannej úlohe a následnou hereckou etudou

Pohyblivé obrázky

Autor fotografií: Andrej Poliak

Tvorba v plenéri

Autor fotografií: Andrej Poliak

Ochrancovia prírody

Autor fotografií: Andrej Poliak


Podpora

Aktivita je súčasťou celoročného projektu Vyberme sa za dielami / Kultúrna dedina a deti, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.