Umenie pre najmenších v Škôlke

O workshope

Tvorivé dielne pre deti vo veku 1,5 – 3 roky

Od vstupu našej organizácie do budovy bývalej materskej školy v Dúbravici v roku 2016 realizujeme pre deti a ich rodičov tvorivé dielne, ktoré sú našou ponukou na vyplnenie ich voľného mimoškolského času. K vedeniu dielní pozývame lektorov (výtvarníkov a umelcov z rôznych oblastí), ktorí pre deti najmä od 4 rokov pripravujú zaujímavé a rôznorodé tvorivé dielne.

Od roku 2019 sme našu ponuku neformálneho vzdelávania v regióne rozšírili aj pre deti vo veku 1,5 – 3 roky (starší súrodenci boli a sú, však tiež vítaní).

Deti sa zoznamujú s rôznymi štruktúrami, materiálmi a výtvarnými technikami zábavnou formou, pričom si rozvíjajú jemnú motoriku.

Kultúrne centrum Škôlka a priľahlý areál ponúka ideálne podmienky na trávenie voľného času pre deti a ich rodičov. K dispozícii je aj komunitná miestnosť s detským kútikom, kuchyňa, WC a tiež rozľahlá záhrada s hernými prvkami a pieskoviskom.

Vstup na tvorivé dielne bol vďaka podpore Fond na podporu umenia voľný.

Mali sme 8 dielní na rôzne témy

Máj, lásky čas – výroba ručného papiera, kvetín z krepového papiera, maľovanie a pečiatkovanie odtlačkami zo sádry.

Leporelo – výroba z rôznych materiálov haptickej knihy, ktorá rozvíja predstavivosť a jemnú motoriku detí; domáca plastelína, slnečnicovo-ryžový kúpeľ, kinetický piesok.

Vodný svet / pokusy – špeciálna vodná hra a pokusy, výroba lodičiek, maľovanie pieskom a hry s rôznymi materiálmi pre rozvoj jemnej motoriky.

Farebný svet – tvorivé hry na poznávanie farieb a rozvoj jemnej motoriky, pričom sa deti zoznámili s miešaním základných farieb.

Ríša zvierat – modelovanie, výroba pavúka alebo medúzy, hry so zvieratkami a skúmanie ich stôp.

Jesenné tvorenie s prírodninami – tvorenie s prírodninami, vytváranie odtlačkov, maľovanie a výroba škriatka.

Strašidielka a iné bytosti – výroba lampášikov, strašidelného obrázku kombinovanou technikou, hry s prírodninami.

Vianočná dielňa – výroba vianočných ozdôb, vianočného papiera a svietnika z prírodnín.

Galéria

Autor fotografií: Andrej Poliak


Podpora

Aktivitu podporil Fond na podporu umenia. Aktivita je súčasťou projektu ŠKÔLKA – umenie pre najmenších/cyklus zážitkových workshopov.