IDM Open Call 2021: Rezidencia pre absolventku/absolventa katedry


O otvorenej výzve

(Ponuka na tvorivý pobyt v kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici).

Absolvent/ka katedry IDM na Fakulte Výtvarných Umení Akadémie Umení v Banskej Bystrici (za ostatných cca 5 rokov), má teraz šancu 4 týždne pracovať na svojom vlastnom projekte v ateliéroch kultúrneho centra Škôlka – v obci Dúbravica, pri Banskej Bystrici.

Honorovaný (4 týždňový) tvorivý pobyt v kultúrnom centre Škôlka, v obci Dúbravica, pri Banskej Bystrici.

2. ročník rezidencie v období od 15.9. – 15.12. 2021 / podľa dohody:

Je určená výhradne absolventom magisterského / bakalárskeho / doktorandského stupňa štúdia (aj tohtoročným) na katedre Intermédií a Digitálnych médií Fakulty výtvarných umení Akadémie Umení v Banskej Bystrici, (všetky ateliéry katedry).

Jednotlivcom, dvojiciam, kolektívom.

Jej zameraním je primárne rozvoj profesionálnych možností a zručností pre absolventov a absolventky katedry, rozvoj spolupráce medzi našou organizáciou a kolegami z katedry.

Téma rezidencie: Ateliér voľnej tvorby – voľná práca – nemusí/môže vychádzať z kontextu lokality

Pre prácu na vlastnom projekte v našich ateliéroch ponúkame:

Autorský honorár 550 EUR.

Produkčnú a technickú podporu, náradie, materiál podľa dohody/možností.

Postprodukciu.

Publikovanie, PR.

Sieťovanie.

Za to požadujeme:

Verejnú, napr. Work in Progress prezentáciu na konci pobytu / formou otvoreného ateliéru, a pod.).

Tvorivú dieľňu pre verejnosť / deti – za pomoci skúseného lektora.

Súčinnosť a pomoc pri promovaní.

Postprodukčnú súčinnosť.

Publikovanie práce v našich promo materiáloch.

Sieťovanie.

Deadline: Pošlite nám do 25. 3. 2021 CV / portfólio, aktuálnu prácu, či opis projektu, na ktorom by ste v Škôlke pracovali.

Už 31. marce nadšene zasadne odborná komisia k zaslaným materiálom a vyberie, kto získa rezidenčný pobyt. Pre viac informácií volajte, alebo píšte na dole uvedené kontakty

Tešíme sa na vás!

Informácie

Periférne centrá, o.z. je zabehnutá skúsená umelecká organizácia s 10-ročnou históriou, so zameraním na tvorbu súčasného umenia a kultúry na vidieku.

V obci Dúbravica už desaťročie prevádzkujeme Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku.

Škôlka je budova bývalej materskej školy, kde ostatné 4 roky organizácia sídli a ktorú postupne pretvárame na živé kultúrne centrum.

Vznik tvorivej stratégie Periférne centrá sa viaže priamo ku katedre IDM, kde v tom čase jej zakladatelia študovali.

IDM rezidencia / 2020 – Ľubomír Slovinský

IDM rezidencia / 2020 – Martin Bízik

Umelec na rezidencii v Škôlke v Dúbravici nájde veľkorysé a šarmantné priestory. Zázemie a kľud pre prácu, rezidentné ubytovanie, rezidenčné ateliéry, dielňu, záhradu s amfiteátrom – záhradný ateliér.

V miestnej krajine tiež napr. objekt UNIMO, Sauna pod horou, kolekciu diel v krajine a dedine, voľnú vrchársku a podpoliansku krajinu

Kontakt: info@perifernecentra.com, 0907 842 091