/

Kultúrna dedina a deti: hravo na umenie – od workshopov k táboru

Tvorivé aktivity pre deti sú súčasťou nášho programu od roku 2016, kedy sme vstúpili do budovy a areálu bývalej škôlky. V spolupráci so skúsenými lektorkami, lektormi a umelcami, ktorí tu aktuálne tvoria, dopĺňame ponuku pre podnetné trávenie voľného času v regióne. Za ten čas sme zorganizovali dovedna vyše 60 workshopov pre deti do 12 rokov zameraných na rozmanité výtvarné techniky, prácu s hmotou, štruktúrami, či s audiovizuálnym materiálom. Naše aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania detí sú uvedené ako príklad dobrej praxe v odbornej príručke v rámci medzinárodného projektu Culture YouthLab, ktorý prebiehal v rokoch 2021-2022. Ten mapoval organizácie, ktoré prepájajú svoje poslanie a aktivity s mladými ľuďmi s umeleckým prejavom. Význam tvorivých dielní pre deti potvrdzuje aj galerijná pedagogička Zuzana Medzihorská: „Realizácia workshopov ponúka bezpečné miesto na zdieľanie nielen rôznych tém, ale aj názorov a hodnôt. Keď k tomu pripojíme zážitok detí s prácou s farbami, rôznorodým výtvarným materiálom a zaujímavými technikami, pre deti a lektorov vzniká možnosť jedinečnej a veľmi obohacujúcej skúsenosti.

Priestor kultúrneho centra Škôlka poskytuje priam ideálne podmienky pre tvorivé aktivity, aj preto prirodzene vyvstala myšlienka skúsiť zorganizovať denný tábor. „Priestor je výborný, je tu variabilita voliť medzi interiérom a exteriérom, čo je praktické. Dostatočný „výbeh“ pre deti je pre takéto podujatie potrebný. Priestor kultúrneho centra je veľmi príjemný aj vďaka tomu, že nie je nasilu vynovený, ale cítime tu čas, stopy po tvorivých pobytoch, cítiť nostalgiu detstva našej generácie.“, povzbudila nás s prípravou tábora aj výtvarná pedagogička a lektorka Lenka Lipárová. Povedali sme si „prečo nie?“, veď je to skvelý nápad. Sami ako rodičia prázdninujúcich detí vieme, že kvalitne vyplnený čas je prínosom pre obe strany – deti aj rodičov. Tento rok sme to naplánovali, pripravili a vyšlo to.

Pilotný ročník denného tábora Letom svetom z Dúbravice bol plný zážitkového učenia, výtvarných experimentov a radosti z hry. Zúčastnilo sa ho 17 detí z Dúbravice, Poník, Sebedína a Lukavice. Podarilo sa nám „uspokojiť dopyt“ po takomto druhu zážitku v regióne a deti (a rodičia) nemuseli za táborom cestovať ďaleko. Tvorivé aktivity prebiehali v budove kultúrneho centra, na záhrade aj v okolitej krajine. V rámci témy „letom svetom“ mohli deti vnímať aký je svet bohatý, spoznali rôzne miesta na Zemi, založili si cestovateľský denník so zápiskami a mapami, ktoré si sami kreovali.

Deti mali na tvorbu dostatočný priestor, trvanie aktivít bolo možné prispôsobovať ich potrebám, mohli reagovať na to čo vzniká a zároveň rozvíjali vzťahy v skupine. “Deti majú priestor na premýšľanie o rôznych témach a prácu s rôznymi materiálmi. V prípade tábora organizovanom Periférnymi centrami v Dúbravici majú deti (nie veľmi bežnú) možnosť viac spoznať súčasné umenie hravou formou, lepšie spoznať lokalitu, v ktorej žijú, a zoznámiť sa s rôznymi výtvarnými technikami a témami. To všetko im môže rozšíriť pole a oblasti ich ďalšieho záujmu, prebudiť a ďalej v nich udržiavať tvorivosť, ktorá nie je viazaná na remeselnú zručnosť, výkon a hodnotenie, ale na hravosť a radosť z tvorby. Počas trvania tábora sa tiež neformálne sformuluje skupina a kolektív, ktorej dynamika a vzťahy môžu byť pre deti ďalšou pridanou hodnotou a skúsenosťou.“ dopĺňa Z. Medzihorská.

Záverečným vyvrcholením tábora bola spoločná vernisáž vzniknutých prác detí určená rodičom, starým rodičom či priateľom. Letný tábor voľne nadviazal na tradíciu hravých spoločných stretnutí detí, rodičov a priateľov umenia v prostredí stredoslovenského vidieka, vychádzajúc z komunitného prostredia kultúrneho centra Škôlka. Tešíme sa na organizáciu druhého ročníka v roku 2024