/

Jednota č. 9
Marianna Golemová a Miroslav Žolobanič: Sisymbrium Sophia

O rezidencii

Mariannu a Miroslava sme spoznali ako súčasť širšieho kolektívu ľudí reštaurujúcich fresky v dúbravickom kostole sv. Žofie, ktorých sme v Škôlke počas toho obdobia ubytovávali (2020 – 2021).

K realizácii obrazu na Jednotu sme ich vybrali v otvorenej výzve, do ktorej sa, na naše prekvapenie prihlásili. Kvôli tomu vlastne prvýkrát vytvorili tvorivé duo. Marianna Golemová (profesne reštaurátorka), spolu s (profesne) vizuálnym umelcom, Miroslavom Žolobaničom.

Tohtoročná realizácia na Jednotu teda vychádza zo spoločnej skúsenosti autorov s miestom a prácou v dúbravickom gotickom kostole sv. Žofie (hneď oproti Jednote), pri odhaľovaní a reštaurovaní interiérových fresiek.

Ako sme sa z ich prihlášky dozvedeli, už vtedy si hovorili, že by sa im páčilo tvoriť obraz na Jednotu. Počas ich prác na odhaľovaní neznámych obrazov v interiéroch kostola celý čas vnímali cez jedno z okien vtedy tam inštalovanú maľbu Pozorovateľ od Rastislava Podobu (Jednota č.7, 2020).

Ich zámer sa nám zapáčil, takže sme ich s radosťou pozvali na mesačnú rezidenciu.

V prihláške uvádzajú:
“Osobné – introspektívne skúsenosti otvárajú možnosť prepustiť nadobudnuté (vnútorné) do priestoru – exteriéru, čím sa stávajú tlmočením a interpretáciou poznatkov a genia loci miesta, v ktorom sme ako ľudia (ko)existovali a pracovali. Tieto skúsenosti sú naviazané priamo na kostol sv. Žofie v Dúbravici a jeho kultúrne bohatstvo. Hlavným východiskom sú samotné nástenné maľby, ich symbolická a duchovná výpoveď/ rovina, ktoré práca voľne interpretuje. Vychádzajúc z matérie maľby, prenášajúc ju z interiéru kostola do exteriéru. Rozhodli sme sa používať prírodné materiály štruktúrou sa približujúce technike fresky – jemnozrnná omietka, prírodné pigmenty pojené voskom odkazujúce zároveň na prírodu a okolité prostredie z ktorého pochádzajú a ich symbolickú funkciu na nástennej maľbe v sakrálnom priestore. Zároveň je v tomto kontexte pre nás zaujímavý proces transformácie – vytrácania a vynárania vrstiev maľby v čase a zohľadnenie vplyvu a pôsobenia živlov na dielo, pôsobenie času na konečnú podobu maľby v danom momente mimo zámeru autora, analogicky ku freskám v interiéri kostola, ktoré sa časom stávajú konkrétnymi fragmentami vynárajúcimi sa zo štruktúry farebných škvŕn. V tejto súvislosti chceme v diele využiť aj prvky čiarkovej retuše (trateggio) použitej pri reštaurovaní týchto malieb, čo odkazuje priamo na našu viac ako ročnú prácu v kostole. Dielo (vy)tvorené v rámci rezidencie okrem spomínaných rovín ideovo odkazuje k osobe sv. Žofie, z čoho vychádza aj jeho názov: SISYMBRIUM SOPHIA lat. “uhorník liečivý”- rastlina pomenovaná po sv. Žofii. Jeho žltá farba má ťažiskovú symbolickú funkciu vo farebnosti realizovaného diela. Takisto vychádza z farebnosti vyskytujúcej sa na freskách v kostole sv.Žofie, kde prevažujú zemité tóny okrov, žltej, červenej, hnedej, zelenej v kontraste s prirodzenou farbou vápna. Interpretovaný naratív využíva symboliku farieb a materiálu ako hlavných aktérov vytvárajúc metanaratív. Metanaratív ako interpretačný rámec, metanaratív a jeho latentné roviny významov vo farbe, ploche, tvarosloví.”

Nové dielo sme predstavili na vernisáži v sobotu 25. júna 2022 o 18:00 hod. pri potravinách Jednota v centre obce Dúbravica a je ho tu možné vidieť do júla 2023.

Rezidencia

Autor fotografií: Andrej Poliak

Vernisáž

Autor fotografií: Andrej Poliak


Podpora

Jednota je súčasťou celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / rezidencie 2022, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.