/

Jednota č. 2
Daniela Krajčová: Testudo

O rezidencii

Pre druhý ročník rezidencie Jednota sme si vybrali všestrannú umelkyňu Danielu Krajčovú. Začiatkom augusta, hneď potom, ako sme deinštalvali predošlú maľbu, sa začalo pod vedením Daniely pracovať na novom plátne rozmeru 4 × 10m, ktoré je opäť inštalované na budove Jednoty v Dúbravici.

Už od začiatku sa pri práci s veľkým plátnom nevyhnutne striedali rozmanití pomocníci. Jednota!

Vernisáž sa uskutočnila na Deň obce – Naprostred Dúbravici, 6. septembra (12:00).

Galéria


Podpora

Projekt je realizovaný s podporou Anténa – sieť pre nezávislú kultúru.

SPACE – Supporting Performing-Arts Circulation in Europe.